A barna- és zöldmezős fejlesztések az Észak-magyarországi régióban a 2000-es évek elejétől kezdve, különös tekintettel az Európai Uniós támogatásokra

dc.contributor.advisorKozma, Gábor
dc.contributor.authorMarincsák, Marianna
dc.contributor.authorvariantMarincsák, Marianna
dc.contributor.departmentFöldtudományok doktori iskolahu
dc.contributor.submitterdepDE--Természettudományi és Technológiai Kar -- Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
dc.date.accessioned2019-10-30T08:50:40Z
dc.date.available2019-10-30T08:50:40Z
dc.date.created2019hu_HU
dc.date.defended2020-03-27
dc.description.abstractNapjainkban mind a településföldrajzi mind pedig a településfejlesztési vizsgálatok körében kiemelt figyelmet kapnak a barna- és zöldmezős területek, amelynek hátterében az áll, hogy a gazdasági élet és a településen belüli viszonyok javítása keretében kiemelkedő szerepet szánnak ezeknek a városrészeknek. A fentiek szellemében disszertációmban a barna- és zöldmezős fejlesztések legfontosabb sajátosságait/jellegzetességeit vizsgáltam az Észak-magyarországi régióban az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően. A régió a volt szocialista országok egyik jellegzetes régi ipari és barnamezős területe. Ebből kifolyólag rendelkezik olyan tipikus jegyekkel, mint az egykori egyoldalú elsősorban nehézipar dominanciájú gazdasági szerkezet, a meglehetősen magas munkanélküliség, az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők viszonylag magas aránya, az elvándorlás, a szennyezett környezet, hogy csak a legfontosabbakat említsem. A helyzet javítása érdekében a régióra és három megyéjére számos fejlesztési terv készült el már a rendszerváltást megelőző évektől kezdődően, de igazán nagy áttörést egyik sem hozott. A probléma súlyosságát jelzi, hogy a felhagyott ipari területekkel kapcsolatos nehézségek a nyugati országok térségeit is sújtották, és vannak olyanok, amelyeket a mai napig is kísértenek. Ebből kifolyólag az Európai Unió regionális politikájában az ilyen jellegű területek támogatása is már régebb óta szerepel. Magyarország Európai Unióhoz történő 2004-es csatlakozásának köszönhetően hazánk is részesülhetett ezekből a támogatásokból, ugyanakkor kevés tanulmány foglalkozik az eltelt közel tíz év gazdasági beruházásainak az Észak-magyarországi régióra gyakorolt hatásaival. Értekezésemben alapvetően a 2004 és 2013 közötti időszakkal foglalkoztam, amely elsősorban azzal magyarázható, hogy ez a kilenc év, elsősorban az Európai Uniótól érkező támogatások szempontjából már lezárt periódusnak tekinthető, így az adatokra támaszkodva már jól megalapozott állításokat fogalmazhatok meg.hu_HU
dc.description.abstractIn studies in the area of both settlement geography and urban and rural developments, special attention is given these days to brownfield and greenfield areas, in the background of which we can find the fact that an outstanding role is devoted to these areas in the framework of improving the economic life and the conditions within settlements. In light of the above, I have decided to examine the most important features/characteristics of brownfield and greenfield developments in the North Hungary region after the accession of Hungary to the European Union. The region is one of the characteristic old industrial and brownfield areas of former socialist countries. As a result of the above, it possesses certain typical features, such as an economic structure which is one-sided, primarily dominated by the heavy industry, a rather high level of unemployment, the relatively high proportion of the population having lower levels of education, migration away from the area, and a polluted environment, just to mention the most important of these. In the interest of improving this situation, several development plans have been prepared for the region and its three counties from the years preceding the democratic transformation, but none of these so far has brought a significant breakthrough. The gravity of the situation is indicated by the fact that the difficulties related to abandoned industrial areas have also been present in certain regions of Western countries, and there are some that are still struggling with this problem. As a result of the above, supporting such areas has been a part of the regional policy of the European Union for quite some time. Thanks to the accession of Hungary to the European Union in 2004, our country has also benefited from such aid; however, few studies have dealt so far with the impacts of economic developments over the past nearly ten years on the North Hungary region. In my dissertation, I fundamentally examined the period between 2004 and 2013, which is primarily due to the fact that these nine years, mainly from the point of view of aid coming from the European Union, can be considered as a closed period, and therefore, I can formulate well-established statements relying on the relevant data.hu_HU
dc.format.extent131hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/275387
dc.language.isohuhu_HU
dc.language.isoenhu_HU
dc.subjectbarnamezőhu_HU
dc.subjectzöldmezőhu_HU
dc.subjectÉszak-magyarországi régióhu_HU
dc.subjectbrownfieldhu_HU
dc.subjectgreenfieldhu_HU
dc.subjectNorth Hungary regionhu_HU
dc.subject.disciplineFöldtudományokhu
dc.subject.sciencefieldTermészettudományokhu
dc.titleA barna- és zöldmezős fejlesztések az Észak-magyarországi régióban a 2000-es évek elejétől kezdve, különös tekintettel az Európai Uniós támogatásokrahu_HU
dc.title.translatedBrownfield and greenfield developments in the North Hungary region from the early 2000s, with special attention to European Union subsidieshu_HU
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 2 (Összesen 2)
N/A
Név:
Ertekezes.pdf
Méret:
1.61 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Értekezés
N/A
Név:
Marincsak_Marianna_tezisek_191104.pdf
Méret:
1.02 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Tézisek magyarul és angolul
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
N/A
Név:
license.txt
Méret:
1.93 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás: