Kétnyelvűség és érzelmek

Dátum
2013-12-12T08:51:26Z
Szerzők
Vass, Ilona
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban olyan kétnyelvűekkel foglalkozok, akik vegyes házasság vagy külföldi munkavállalás miatt használnak nap mint nap az anyanyelvüktől eltérő nyelvet. Megvizsgálom, a két csoport között van-e különbség az emocionális töltetű kifejezések észlelése és használata között a második nyelvükön. Megnézem, hogy a nyelvtanulás teljes ideje vagy a természetes kontextusban való nyelvhasználat játszik nagyobb szerepet az érzelmi kifejezéskhez való viszonyolásukban. Végezetül arra szeretnék választ kapni, van-e összefüggés a nyelvtudásuk szintje és a kollektív önértékelési skálán elért pontszámaik között.
Leírás
Kulcsszavak
kétnyelvűség, érzelmek
Forrás