A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia termelésre

Dátum
2013-05-27T07:26:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat alapvető célkitűzése a biomassza alapú decentralizált energia-termelés megvalósítási lehetőségének vizsgálata a Hernád-völgy településein. Ezen cél elérése érdekében részletes elemzésre kerültek a dendromassza alapú hőtermelési formák és a helyi közösségek szerepének meghatározása a decentralizált hőenergia-termelésben. Ezen túlmenően a vizsgálat tárgyát képezte a Hernád-völgy komplex jellemzése, különös tekintettel a falufűtőművek telepítését befolyásoló szempontokra, valamint a lakossági attitűdök jelentőségének és szerepének kimutatása a megújuló energiaforrások hasznosítása szempontjából. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a dendromasszára alapozott lokális hőenergia-termelés megvalósítása függ az adott hely természeti, gazdasági és társadalmi viszonyaitól. A fontosabb társadalom- és gazdaságföldrajzi tényezők alapján készített mátrix a falufűtőművek létesítésére társadalmi szempontból alkalmas településeket pontosan definiálható csoportokra osztja. A kapott eredmények alapján a lakosság megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismerte kevés és nagyfokú alulinformáltság a jellemző. A lakosság jelentékeny információhiánya komoly kihatással van a megújuló energiaforrásokra alapozott beruházások megvalósítására.The main objective of the Ph.D. thesis was to elaborate the potential for biomass-based decentralized power generation among Hernad Valley settlements. In order to achieve this goal dendromass based heat generation methods was researched in details and defined the role of local communities in decentralised heat generation. In addition, the object of the study was to provide a complex description of the research area (i.e. the valley of the Hernád River) with special emphasis on features of the aspects influencing the installation of village heat power plants, furthermore to determine the role and relevance of public attitudes from the aspect of the use of renewable energy sources. On the basis of the results the implementation of dendromass based local heat energy generation depends on the physical, economic and social conditions of the relevant location. According to the developed matrix based on the study area’s relevant socio-economic geographical factors the settlements, that are suitable for establishing village heat power plants, can be classified into well determined groups. Based on the results public has low level of knowledge in relation to the renewable energy sources and high level of disinformation can be observed. The significant lack of information has serious impact on the implementation of renewable energy-based investments.

Leírás
Kulcsszavak
megújuló energiaforrások, renewable energy, Hernád-völgy, kérdőíves interjúk, lakossági attitűdök, a helyi közösségek szerepe, gazdasági és társadalmi vizsgálatok, falufűtőművek, a biomassza alapú decentralizált energia-termelés, the valley of the River Hernád, questionnaires, public attitudes, the role of local communities, research of economic and social conditions, village heat power plants, biomass-based decentralized power generation
Forrás