Kommunikative Bürgerschaft – Soziale Positionierung und ihre Dynamik im Diskurs um die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Ungarn

Absztrakt

Értekezésem célja a magyarországi genetikailag módosított szervezetek tudatos kibocsátása körüli kommunikációban létrehozott társadalmi pozíciók valamint ezek egymáshoz viszonyulásának rekonstrukciója és ezáltal a magyar viszonylatban megvalósuló ’kommunikatív állampolgárság’ kimutatása. Erre a kérdésre egyrészt a döntési folyamat szociológiai hátterének vizsgálatával, másrészt a rendelkezésemre álló korpusz nyelvészeti elemzése és az abból levonható következtetések alapján próbálok választ adni. // The aim of my dissertation is the reconstruction of the social positions and of their correlation to each other within the communication around the deliberate release of genetically modified organisms in Hungary, and hereby the demonstration of the realisation of the ‘communicative citizenship’ in Hungarian conditions. I try to answer this question with the help of the analysis of the sociological background of the decision making process, on the other hand, with the analysis of the available linguistic corpus and their possible conclusions.

Leírás
Kulcsszavak
társadalmi pozíció, social position, diskurzus, nyilvános részvétel, discourse, public participation
Forrás