Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi DI

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 81)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A cukorrépa (Beta vulgaris L.) cerkospórás levélragyája (Cercospora beticola sacc.), az ellene való védekezés lehetőségei és a fungicidekkel szembeni rezisztenciája
  Biró, Ákos Ferenc; Kukorelli, Gábor; Molnár, Zoltán; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  Magyarországon, de Európa és a világ szinte összes cukorrépa-termesztő területein jelenlevő domináns kórokozó a cukorrépa levélragyáját okozó Cercospora beticola Sacc. Ennek az egy kórokozónak az epidemikus felszaporodása akár 50%-os termésveszteséget is okozhat. A Cercospora beticolának különböző hatóanyagcsoportokba sorolt fungicidekkel szembeni rezisztenciáját a Világ számos országában, így Magyarországon is leírták már. Napjainkban is folynak a fungicidrezisztenciával kapcsolatos rendszeres monitorvizsgálatok a világban.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A cukorrépa (Beta vulgaris L.) legjelentősebb fertőző betegségei és az ellenük való védekezés lehetőségei
  Biró, Ákos Ferenc; Kukorelli, Gábor; Molnár, Zoltán; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  A cukorrépa termesztése igen költséges és kockázatos, de egyben nagyon jövedelmező vállalkozás a többi, hazánkban termesztett szántóföldi növénykultúrához képest.Növényvédelmi tekintetben a cukorrépa-termesztés sikerességét a rovarok és gyomok elleni védekezés mellett, jelentősebb mértékben befolyásolja a speciális kórtani problémák megoldása. A világ cukorrépa-termesztő körzeteiben jelenlevő domináns kórokozók, azonbelül is, a különféle vírusok és gombák okoznak jelentősebb, bár termőhelyenként sokszor eltérő mértékű gazdasági károkat. Ezen betegségek kórtani lefolyásának és tüneteinek, adott termőhelyeken történő előfordulásának, annak gyakoriságának, valamint egy esetleges járványhoz vezető, a kórokozó számára optimális környezet lehetséges meglétének ismerete, mind-mind elengedhetetlen az ellenük történő eredményes védekezés érdekében.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A tehéntej fő kazein és savófehérje frakcióinak kvalitatív és kvantitatív meghatározásának lehetőségei elektroforetikus módszerekkel és nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával
  Buzás, Henrietta; Szafner, Gábor; Kovács, Attila József; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  A tehéntejben átlagosan 3,3% valódi fehérje található, amely a tejalkotók közül az egyik legértékesebb komponens. A tejfehérje egy heterogén komplex peptid csoport, 90-95%- ban hat fő fehérjefrakció, az αS1-kazein, αS2-kazein, β-kazein, κ-kazein, α-laktalbumin, βlaktoglobulin alkotja. A tejben található fehérjék sokféleségét tovább fokozza a genetikai polimorfizmus, valamint a poszttranszlációs módosulások okozta foszforiláció, glikolizáció és a proteolízis. Számos tanulmány igazolta, hogy az egyes frakciók mennyisége és relatív aránya, bizonyos allélok előfordulása és a különböző a poszttranszlációs módosulások hatással lehetnek a tej fizikai-kémiai, táplálkozásélettani, valamint technológiai tulajdonságaira. Ezért az egyes tejfehéjre frakciók pontos ismerete nem csak a tejipar, hanem a táplálkozástudomány számára is kulcsfontosságú. Az egyes tejfehérje frakciók extrakciója, kvalitatív és kvantitatív meghatározása kihívást jelent. Az elmúlt három évtizedben számos publikáció jelent meg a kazein és savófehérje frakciók elektroforetikus és nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás vizsgálatával kapcsolatban, ezek közül a leggyakrabban alkalmazott módszerek a gélelektroforézis különböző formái, a kapilláris zónaelektroforézis (CZE), a fordított fázisú folyadékkromatográfia (RP-HPLC) és a legújabb mikrofluid „lab on a chip” technika. A szemlecikk célja a tejben található fő fehérje frakciók jellemzése, és a leggyakbban alkalmazott vizsgálati módszerek ismertetése.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  The effect of soil physicochemical characteristics on zinc analysis methods
  Vona, Viktória; Tóth, Endre Andor; Centeri, Csaba; Giczi, Zsolt; Biró, Zsolt; Jakab, Gergely; Milics, Gábor; Kulmány, István Mihály; Kalocsai, Renátó; Kovács, Attila József; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  Zn is an essential micronutrient involved in a wide variety of physiological processes. Soils are tested for zinc in many countries with several extractants. Each country has its validated methods, best-suited for its soils. The current study was designed to compare different zinc content measuring methods with seventy-one samples from Hungary. The data were first compared for the whole dataset and then in certain categories such as CaCO3-content, pH, texture and clay content. The zinc content was determined by the water extraction, KCl-EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid), Mehlich 3, CoHex (cobalt hexamine trichloride), and XRF (X-ray fluorescence) methods. Based on the analyses of all the data, we can conclude that all the methods are different. However, further analyses during the comparison of the methods based on the influencing factors, such as the pH, lime content, texture class, and clay content proved that, in some of the cases, there are similarities among the methods and, this way, we can get more knowledge on the measurements and the results provided. Farmers can gain extra knowledge from the comparison of the influencing factors to know where intervention is needed to use extra Zn for the proper fertilisation of their plants.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A cink szerepe a talajban és a növényekben
  Tóth, Endre Andor; Kalocsai, Renátó; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  A mezőgazdasági termelés elsődleges célja, hogy az adott területről minél nagyobb mennyiségű és jobb minőségű terményt tudjunk betakarítani. Nagy mennyiségű és kielégítő minőségű termést csak szakszerű növénytáplálás útján lehet elérni, amelynek leggyakoribb módszere a műtrágyázás. A három legfontosabb makroelem (N, P, K) mellett figyelmet kell fordítanunk a mikroelemek ellátottságára is, hiszen a megfelelő növényi fejlődéshez nem elég pusztán az említett három makroelem pótlása, az egyéb makro- és mikroelemeket, valamint azok megfelelő arányát is biztosítani kell. Sok helyen még mindig nem pótolják az esszenciális mikroelemeket, pedig mikroelem-hiányos talajon termesztett növények esetén termésátlag-csökkenéssel és minőség-romlással kell számolnunk. A dolgozat áttekintést nyújt a növények szempontjából nélkülözhetetlen mikroelemek közül a cink növényi életfolyamatokban betöltött szerepéről, a növényekben és a talajban történő előfordulásáról, valamint a hiánytüneteiről. Mindezeken túl kitérünk arra is, hogy az elmúlt évek során milyen nemzetközi kutatások és kísérletek láttak napvilágot az adott mikroelem kapcsán, betekintést nyerve a mikroelem-kutatások irányaiba.