Az őszi búza minőségére ható tényezők számszerűsítése

Absztrakt
Fajtaösszehasonlító tartamkísérletből származó búzafajták lisztmintáinak minőségvizsgálati eredményeit felhasználva végeztem statisztikai elemzést annak céljából, hogy számszerűsítem az időjárási részparaméterek és műtrágyázás hatását hatását a fehérjetartalomra, nedves sikér tartalomra és terülésre, vízfelvételre, sütőipari értékszámra, Hagberg-féle esésszámra, illetve az alveográfos W-értékre. A dolgozat második részében az őszi búzaszemben az érés alatt lejátszódó folyamatok megismeréséhez a vizsgáltam érésben levő őszi búza szemtermésben lejátszódó minőségi változásokat. I made statistical analysis on flour samples from a variety comparison field experiment to quantificate the effects of weather parameters and mineral fertilization on protein content, wet gluten content and expansiveness, baking value, water absorbtion, Hagberg falling number and alveographic W value. In the second part of dissertation I examined the changes of quality parameters of maturing winter wheat grains to get know on the processes of the maturing cereal grain.
Leírás
Kulcsszavak
őszi búza, wheat, liszt, minőség, flour, quality
Forrás