Analitikus és numerikus számítási módszerek néhánytest-rendszerek kvantummechanikai modelljében

dc.contributor.advisorKruppa, András Tibor
dc.contributor.authorHornyák, István
dc.contributor.departmentInformatikai tudományok doktori iskolahu
dc.contributor.submitterdepMTA Atommagkutató Intézet -- Elméleti Fizikai Osztály
dc.date.accessioned2015-01-21T07:27:50Z
dc.date.available2015-01-21T07:27:50Z
dc.date.created2015hu_HU
dc.date.defended2015-04-04
dc.description.abstractDoktori munkám során a kvantummechanikai kéttest-Coulomb-szórást vizsgáltam a felületi integrálos formalizmus és a komplex skálázás aspektusából. A szóráselmélet felületi integrálos formalizmusa azért nagy jelentőségű, mert egyformán alkalmazható rövid hatótávolságú és Coulomb-potenciál esetén. Ez a formalizmus lehetővé tette töltött háromtest-rendszerek esetén a szórási amplitúdó poszt formájának megadását a teljes felbomlási küszöb felett. Saját matematikai eredményeimre építve meghatároztam a felületi integrálos formalizmusban alapvető jelentőséggel bíró Coulomb-módosított síkhullám aszimptotikus alakját, és kifejlesztettem egy algoritmust (és annak matematikai hátterét is), mellyel numerikusan számolható a Coulomb-módosított síkhullám. A szórási számítások nehézségét az okozza, hogy a Schrödinger-egyenlet keresett megoldásának aszimptotikus alakja nem egyszerű. A Schrödinger-egyenlet transzformációja révén olyan inhomogén egyenletet kaphatunk, amelyben a keresett megoldás aszimptotikusan eltűnik. Ilyen típusú egyenlet numerikus megoldása sokkal egyszerűbb, mint az eredeti szórási aszimptotika biztosítása. A komplex skálázás alkalmazása ilyen egyszerűsödésre vezet rövid hatótávolságú potenciálok esetén. Megmutattuk hogyan alkalmazható a módszer Coulomb-potenciál jelenléte esetén.hu_HU
dc.description.correctorNE
dc.format.extent96hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/204380
dc.language.isohuhu_HU
dc.language.isoenhu_HU
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectCoulomb-szóráshu_HU
dc.subjectCoulomb scattering
dc.subjectkomplex skálázás
dc.subjectcomplex scaling
dc.subjectnéhánytest-renszer
dc.subjectfew-body system
dc.subject.disciplineInformatikai tudományokhu
dc.subject.sciencefieldMűszaki tudományokhu
dc.titleAnalitikus és numerikus számítási módszerek néhánytest-rendszerek kvantummechanikai modelljébenhu_HU
dc.title.translatedAnalytical and numerical methods for computing of quantum mechanical few-body systemshu_HU
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 2 (Összesen 2)
N/A
Név:
Hornyak.Istvan_PhD.Disszertacio.pdf
Méret:
731.79 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Disszertáció
N/A
Név:
Hornyak.Istvan_PhD.Tezis.pdf
Méret:
520.32 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Tézisek