Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai?

Absztrakt

Értekezésünkben Magyarország és Szlovákia azon iskoláiban tanító tanárokra kívánunk koncentrálni, ahol a tanároknak kiterjesztett szerepelvárással kell szembesülniük, s ahol a diákok otthoni környezete, értékrendje feltételezhetően távolabb áll az iskola által képviselttől. Kutatásunk homlokterében az alacsony státusú szülői kompozícióval jellemezhető iskolák tanárainak jellemzői és munkájuk, eredményeik állnak. Az empirikus vizsgálatot a 2008-as TALIS (Teaching and Learning International Survey) kutatás adatbázisainak másodelemzése jelentette. A TALIS a tanítás és a tanulás feltételeit vizsgáló kutatás, amelyet 2008 tavaszán folytatott az OECD. A hazai kutatás során a TALIS adatokat összekötöttük a 2008-as OKM mérés diák adataival, melyekből eredményességi változókat és háttér információt is gyűjthettünk. Disszertációnkban bizonyítottuk, hogy az alacsony státuszú szülői kompozícióval jellemezhető iskolák tanárai, akik a hazai tanártársadalom valamivel kevesebb, mint negyedét teszik ki mások és más problémákkal kell szembenézniük, mint a többi kompozíció szerinti iskolatípusban. Az eredménytelenség elleni küzdelemben más tényezők is a segítségükre vannak, amelyeknek hatása elhanyagolható azokban az intézményekben, ahol a diákok hozzáállása az iskolához, tanuláshoz kedvezőbb. Mindenek előtt nagy jelentőséggel bír az iskola társas hátterének minősége, a kiegyensúlyozott tanár-tanár és tanár-diák viszony, mint társadalmi tőkeforrás. Ugyanakkor a hasonló iskolarendszerű Szlovákiában, a hasonló hátterű iskolákban más a tanárok összetétele, de a problémák, amelyekkel találkoznak mégis ugyanolyanok. Ezek megoldására szintén hatékony eszköznek bizonyul a kulturális és humán tőke átadását lehetővé tévő jó társadalmi tőkeforrások, amelynek alapja az intergenerációs és kimutathatóan a kisebb figyelmet kapó intragenerációs tanári tőkeforrás. Az eredményes és kevésbé eredményes hátrányos kompozíciójú iskolákat azonos feltételek mellett ugyanis ezek a jellemzők választják el egymástól.

In our thesis we want to focus on teachers in Hungary and Slovak Republic who teach in schools where they have to play extended roles, and where the students’ home environment, scale of values are supposed to be left behind the ones appearing in an average school. What stands in the forefront of our interest is the teachers’ characteristics, their work and results in schools characterized by low-status parental composition. The empirical study was actually a secondary analysis of the databases of the 2008 TALIS (Teaching and Learning International Survey), carried out according to a new, individual concept. TALIS is a research examining the conditions of teaching and learning, which was conducted in spring 2008 by OECD. . In the course of the domestic research, we linked TALIS data to the student data of the 2008 National Assessment of Basic Competencies (NABC) survey, from which we gained outcome variables and background information. We proved in our research that the teachers in schools characterized by low-status student composition- the number of whom is almost one-fourth of all the teachers in Hungary- are different and struggle with different problems from the teachers in schools with different compositions. In the fight against inefficiency, there are also other factors to help, the effect of which is negligible in institutions where students probably have a more favourable attitude towards school and learning, due to their background. First and foremost, it is extremely important to have a good quality social milieu in school, to have a balanced teacher-teacher and teacher-student relationship. However, in Slovakia with a similar educational system, in schools with similar background, the composition of teachers is different, but the problems they face are still the same. A good social milieu, which makes it possible to transfer cultural and human capital, proves to be efficient means to solve these problems. The basis of this milieu is the system of relationships which acts as an inter-generational social capital resource, and the intra-generational teachers’ resource of capital, which gets less attention, but it is clearly tangible. Given the same conditions, what separates effective and less effective schools of disadvantaged composition is just these characteristics.

Leírás
Kulcsszavak
alacsony státusú iskolai kompozíció, low SES school communities,, iskolai eredményesség, humán tőke, társadalmi tőke, school success, human capital, social capital
Forrás