A felelős üzleti magatartás megjelenési formái és szabályozási tendenciái munkajogi aspektusból

Absztrakt

Az elmúlt évszázadban a civil társadalom egyre növekvő nyomás alá helyezi a vállalkozásokat a tekintetben, hogy üzleti tevékenységük során átlátható és etikus viselkedést tanúsítsanak és felelősen viszonyuljanak a társadalmat és környezetet befolyásoló döntéseikhez. A felelős üzleti magatartás mindazon értékvállalásokat, gyakorlatokat, stratégiákat jelenti, amelyekben a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítsenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolataikban. A felelős üzleti magatartásnak kialakulóban lévő normarendszere közvetlenül kapcsolódik, kapcsolódhat a munkajog világához, de szoros értelmében véve nem minősül klasszikus munkajogi szabályozási eszköznek. A dolgozat azt vizsgálja, hogy a felelős üzleti magatartásnak milyen globális, regionális és nemzeti normarendszere körvonalazódik, milyen szabályozási törekvések kívánják azt bekeretezni, a hasznát az állami jogalkotói célok szolgálatába állítani, és a jelenség milyen munkajogi normák érvényesülését segítheti elő. In the last century, civil society has been putting increasing pressure on businesses to behave in a transparent and ethical manner in their business activities and to act responsibly in their decisions affecting society and the environment, and to reduce the harmful impact of their activities on society and the environment. Social responsibility or responsible business conduct refers to all the values, practices and strategies in which companies voluntarily consider social and environmental considerations in their business activities and their relationships with their partners. Emerging system of norms of responsible business conduct is directly related or can be related to the world of labour law, but in the strict sense, it does not qualify as a classic instrument of labour law regulation. The paper examines the global, regional and national standards of responsible business conduct, what regulatory efforts are intended to frame it and put its benefits at the service of state legislative objectives, and how this phenomenon can promote labour law standards.

Leírás
Kulcsszavak
felelős üzleti magatartás, munkajog, transznacionális megállapodás, fenntarthatósági jelentés, due diligence, szabályozás-önszabályozás
Forrás