Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola
(vezető: Dr. Szilvássy Zoltán)

Doktori programok:

 • Táplálkozástudományi doktori program
  (programvezető: Dr. Juhász Béla)
 • Élelmiszertudományi doktori program
  (programvezető: Dr. Kovács Béla)

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 12 (Összesen 12)
 • TételSzabadon hozzáférhető
  A lucerna levélfehérje-koncentrátum előállítása, értéknövelési lehetősége szelén fortifikálással
  Kovács, Zoltán; Dr. Domokos-Szabolcsy, Éva; Kovács, Zoltán; Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
  A kutatásban a zöld biofinomítás és az agronómiai szeléndúsítás összekapcsolásának lehetősége kerül vizsgálatra az évelő zöld fehérjenövény, a lucerna(Medicago sativa L.) példáján. A Kísérletek során három különböző szervetlen szelénformával (szelenát (Se(VI); szelenit (Se(IV) és vörös elemi szelén (Se(0)) történt talajkezelés eltérő koncentrációkban, tenyészedényes és szabadföldi körülmények között.
 • TételSzabadon hozzáférhető
  Gyermek és felnőtt hipertóniás populáció anyagcsere eltéréseinek vizsgálata adatbányászati módszerrel
  Kovács, Beáta; Páll, Dénes; Kovács, Beáta; Általános Orvostudományi Kar
  A gyermek-és serdülőkori hipertónia mielőbbi felismerése és helyes kezelése a hosszú távú kardiovaszkuláris kimenetelt alapjaiban meghatározó feladat. Ezekben a korcsoportokban a magasvérnyomás-betegség prevalenciája fokozatosan növekszik. Ezért tanulmányunk első célkitűzése volt, hogy adatbányászati módszerekkel tárjuk fel a gyermek-és serdülőkori magasvérnyomás-betegség és az azt kísérő anyagcsere-rendellenességek gyakoriságát. A Debreceni Egyetem Klinikai Központját felkereső összesen 92 198 gyermekek adatait dolgoztuk fel 15 éves retrospektív vizsgálat kapcsán. Összesen 3687 magas vérnyomásban szenvedő gyermeket azonosítottunk. A teljes populációban a magas vérnyomás 4%-os számított prevalenciája igazolódott, a fiúk körében nagyobb gyakorisággal. A hipertóniás gyermekeknél a normotenzív egyénekhez képest minden korcsoportban jelentősen magasabb BMI-értékeket találtunk. Ezenkívül szignifikánsan magasabb összkoleszterin és triglicerid, valamint alacsonyabb HDL-C szintet mértünk a hipertóniás gyermekeknél. Szignifikánsan magasabb szérum húgysavszintet dokumentáltunk hipertóniások körében, míg a glükóz értékek nem különböztek jelentősen a vizsgálati csoportokban. Ezen kívül összegeztük a legjellemzőbb metabolikus paraméterek megoszlási arányát az egyes korcsoportokban. A felnőtt populáció körében vezető halálok a szív-és érrendszeri megbetegedések köre, melynek prevenciójában az optimális vérnyomásértékek elérése és a társuló anyagcsere-zavar kezelése kulcsfontosságú kérdés. Korábban nem született olyan átfogó tanulmány, mely a kelet-közép-európai hipertóniás betegek komplex metabolikus állapotát vizsgálta volna. Munkák másik célkitűzése volt, hogy adatbányászati módszerekkel mérjük fel a hipertónia és a kapcsolódó anyagcsere-rendellenességek prevalenciáját régiónkban. A 20 évet felölelő vizsgálati időszak alatt 937 249 beteg adatait elemeztük, közülük 292 561 hipertóniás beteget detektáltunk. A hipertónia számított prevalenciája összesen 31,2% volt. A hipertóniás betegeknél a nem hipertóniásokhoz képest jelentősen magasabb testtömegindex-értékeket találtunk. A 18 és 80 év közötti felnőtteknél szignifikánsan magasabb triglicerid és alacsonyabb HDL-C-szintet mértünk. Továbbá szignifikánsan magasabb szérum glükóz és húgysav szintek igazolódtak a hipertóniás betegeknél. Mindezeken kívül felmértük a lipid paraméterek és BMI közötti korrelációt, a társbetegségek gyakoriságát, a sztatin szedés arányát a vizsgálati alanyaink között, továbbá a legjellemzőbb laboreltérések megoszlását a hipertónia súlyossági fokozatiban és a teljes populáció körében is. Tanulmányunk azt sugallja, hogy a magasvérnyomás-betegség és azzal együtt járó anyagcsere-rendellenességek számított gyakorisága mind gyermekek, mind felnőttek esetében összehasonlítható a nemzetközi eredményekkel, és rávilágít a kórkép hátterében álló változatos anyagcsere-rendellenességekre. A megbízható országos statisztikai adatok megléte alapvető fontosságú a regionális népegészségügyi stratégiák megtervezéséhez és az erőforrások elosztásának optimalizálásához. Megalapozza a betegek szűrésére és felvilágosítására irányuló törekvéseket, és segíti a mindennapi klinikai döntéshozatali stratégiákat. Az adatbányászat egy úttörő, de egyelőre nem széles körben elterjedt módszer, amelyet a prevalencia meghatározására használnak nagy betegcsoportokban. Hiánypótló eszköznek tekinthető, melynek segítségével pontos statisztikai adatokhoz juthatunk betegeink alap-és komorbiditásaival, metabolikus állapotával és különböző kockázati tényezőivel kapcsolatban. A statisztikai elemzés ezen újszerű módjának alkalmazása nemcsak a regionális klinikai gyakorlat, hanem az országos stratégiák szempontjából is előnyös lehet. Lehetőséget adhat egy közös közép-európai döntéshozatali és szűrési kezdeményezésre is. Eredményeink bizonyítják, hogy a hipertóniához gyakran társuló kardiometabolikus kockázati tényezők korai felismerése és azonnali kezelése minden korcsoportban elengedhetetlen, mely hozzájárulhat a magasvérnyomás-betegségben szenvedő betegek életminőségének javításához és várható élettartamának meghosszabbításához.
 • TételSzabadon hozzáférhető
  A receptoriális válaszkészség módszer (RRM) felhasználása a pitvari adenozinerg rendszert befolyásoló farmakonok vizsgálatára
  Viczján, Gábor; Gesztelyi, Rudolf; Viczján, Gábor; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
  A jelen értekezést megalapozó első vizsgálatunkban a munkacsoport korábbi ex vivo kísérletei során észlelt FSCPX paradoxont teszteltük, mely szerint a szelektív A1 receptor antagonista FSCPX - gátolt nukleozid transzport mellett - növelte az A1 receptor agonisták E/c görbéin ábrázolódó maximális direkt negatív inotróp hatást izolált, ingerelt tengerimalac bal pitvaron. In silico eredmények alapján feltételeztük, hogy az FSCPX csökkenti az endogén adenozin nukleozid transzport gátlás okozta interstitialis felhalmozódását, melynek hátterében az interstitialis adenozin előállításáért leginkább felelős két enzim, a CD39 és/vagy a CD73 gátlása állhat. Hipotézisünk igazolására három indirekt bizonyítékot találtunk: (i) igazoltuk az FSCPX paradoxon reprodukálhatóságát másik állatmodellen, másik A1 receptor agonistával és másik nukleozid transzport gátlóval; (ii) igazoltuk az FSCPX paradoxon utánozhatóságát olyan CD73 inhibitorral, ami nem A1 receptor antagonista; (iii) igazoltuk az FSCPX erős lipofiliáját, ami egyrészt oka lehetett a vizes alapú CD39 és CD73 inhibitor esszék sikertelenségének, másrészt megmagyarázza az FSCPX ex vivo hatékonyságát oly módon, hogy a gátló (antagonista, illetve inhibitor) hatásokért a membránokba oldódott FSCPX-et felelősségét veti fel. Ez a három indirekt bizonyíték együtt elég meggyőző ahhoz, hogy továbbra is feltételezzük, hogy az FSCPX gátolja az interstitialis adenozin termelést. A jelen értekezést megalapozó második vizsgálatunkban a hosszú távú, orális CBD kezelés hatását tanulmányoztuk obese típusú ZDF patkányok izolált, ingerelt bal pitvarainak adenozinerg rendszerére. A CBD csökkentette egy stabil, rosszul transzportálódó A1 receptor agonista direkt negatív inotróp hatását, ugyanakkor növelte a gyorsan metabolizálódó és transzportálódó adenozin direkt negatív inotróp hatását. Legjobb tudomásunk szerint ez az eredmény az első bizonyíték a CBD adenozin transzport gátló hatására a szívizomban, ami arra utal, hogy hosszú távú, orális CBD kezeléssel a szívet tartósan fokozott adenozinerg védelemben lehet tartani a 2-es típusú diabetes mellitusra jellemző körülmények között is. Eredményeink azt is alátámasztják, hogy a CBD adenozinerg aktivációt kiváltó, illetve fokozó hatásáért döntően (vagy kizárólag) a nukleozid transzport gátló tulajdonsága a felelős, és valószínűtlen, hogy a CBD érdemleges mértékű közvetlen A1 receptor izgató sajátossággal rendelkezne.
 • TételSzabadon hozzáférhető
  PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉSI TECHNOLÓGIA VÍZFORGALMI PARAMÉTEREINEK ÉRTÉKELÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
  Szabó, Andrea; Nagy, Attila; Andrea; Debreceni Egyetem::Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
  A kutatás elsődleges célja a vízhiány és az élelmezés biztonság vízgyűjtő szintű kapcsolatrendszerén és a klímaadaptáció kapcsolatrendszerén belül a precíziós öntözési technológia vízforgalmi paramétereinek értékelése és fejlesztése. A kutatás során validált spektrális adatsorokra és nem invazív mérési módszerekre alapozott modellezéssel lett értékelve a növény-talaj-víz kapcsolatrendszere, a növénytermesztési tér hidrológiai folyamatai és vízháztartási viszonyai a Tisza-vízgyűjtőjén regionális és farm szinten, mind szántóföldi, mind pedig kertészeti termesztésben
 • TételSzabadon hozzáférhető
  A BGP-15 retinoprotektív hatásának funkcionális és molekuláris biológiai vizsgálata Goto-Kakizaki és Zucker Diabetic Fatty (ZDF) diabéteszes állatmodelleken
  Wachal, Zita; Varga, Balázs; Wachal, Zita; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
  A kutatómunkában célul tűztük ki a retinafunkció mérésére szolgáló elektroretinográfia alkalmazását. Ezzel a módszerrel első kísérletünkben sikerrel igazoltuk, hogy a mitokondrium-védő SIRT1 expresszió emelésével és egyidejűleg a mitokondrium-károsító MMP9 expressziójának csökkentésével a diabéteszes szemben a BGP-15 képes ellensúlyozni a cukorbetegség retinafunkció-károsító hatását. Második kísérletünk végső következtetéseként pedig levonható, hogy a BGP-15 nemcsak hogy nem káros hosszú távon, hanem képes csökkenteni a cukorbetegség súlyos következményeit és egyben a mortalitást is. Újabb és újabb molekuláris célpontjainak azonosításával közelebb kerülünk e speciális szer hatásmechanizmusának megértéséhez: az NFkB expressziójának gátlása és a HSP70 megnövekedett szintje a szemben egyaránt hozzájárul funkcionális retinoprotektív hatásához. Összefoglalva, a BGP-15, ez a feltörekvő hidroximsav-származék kiváló jelölt a jövőbeni antidiabetikus gyógyszerfejlesztéshez, mint potenciális gyógyszer a cukorbetegség káros következményei, például a diabéteszes retinopátia ellen, mivel képes ellensúlyozni a retina cukorbetegségben eltöltött hosszú idő miatti funkcionális károsodását.
 • TételSzabadon hozzáférhető
  A menopauzális genitourinális szindróma hüvelyfalra gyakorolt hatásának vizsgálata és kezelésének lehetőségei
  Pákozdy, Krisztina Lili
  A menopauzális genitourinális szindróma (genitourinary syndrome of menopause – GSM) vagy korábbi megnevezésén vulvovaginális atrófia (vulvovaginal atrophy – VVA) magába foglalja a szeméremtest, a hüvely és a húgycső összes rendellenességét és az ebből következő tüneteket, melyek a keringő ösztrogének és más szex szteroid hormonok szintjének csökkenése következtében jelentkeznek. A GSM/VVA nagymértékben befolyásolja a nők életminőségét és szexuális funkcióit, melynek gyakorisága a menopauza után 40-57%. Ezidáig nem fejlesztettek ki olyan ultrahang alapú képalkotó módszert, mely képes megjeleníteni a hüvelyi atrófiát. A disszertációban összefoglalt egyik tanulmányunk a hüvelyi deformációs elasztográfia lehetséges felhasználási területeire fókuszál VVA-ban szenvedő nők esetén. Prospektív kohorsz klinikai vizsgálatunkban azt az eredményt kaptuk, hogy az elasztográfiás index (EI), melyet azon vizsgált kilenc régió átlagos színértéke határoz meg, ahol a hüvelyfalak elasztográfiás paramétereit mértük, szignifikánsan alacsonyabb volt a nem atrófiás csoportban, az atrófiás csoporthoz képest. Erős negatív korrelációt találtunk az EI és a hüvelyi atrófia között, azonban többszörös regressziós modellt használva csak az atrófia maradt statisztikailag szignifikáns az EI predikciója szempontjából. Összefoglalva, hüvelyi atrófiában szenvedő nők esetén a hüvely elaszticitása szignifikánsan csökkent az EI meghatározása alapján. Eredményeink arra utalnak, hogy a deformációs elasztográfia felhasználási területe kiterjedhet a hüvelyi atrófia diagnosztizálására is. Munkacsoportunk vizsgálatai felölelik a GSM/VVA egyes kezelési modalitásait is. A közelmúltban számos publikáció számolt be vulvovaginális atrófia esetén a hüvely nyálkahártyájára jótékonyan ható hüvelyi lézer-kezelés kedvező hatásáról. Kidolgoztunk egy pilot-vizsgálatot, melynek célja a cervicovaginális lavage (CVL) cink- és rézszintjének vizsgálata volt frakcionált CO2-lézer-kezelést követően. Míg a cervicovaginális lavage réz szintje nem különbözött az egyes lézer-kezelések után, a cinkszintek szignifikánsan magasabbak voltak már a második kezelés után is. A cink szintek erőteljesebb változásai arra engednek következtetni, hogy a cink erősebb szerepet játszhat a szöveti remodellingben, mely a lézer-kezelés során megfigyelhető. A jövőben további vizsgálatok szükségesek a cink hüvelyfalat érintő szöveti remodellingben betöltött szerepét illetően.
 • TételSzabadon hozzáférhető
  Cink szupplementáció és a hüvelyi állapot összefüggéseinek vizsgálata
  Damjanovich, Péter
  A menopausális genitourinális szindróma (GSM) részeként jelentkező vulvovaginális atrófia diagnosztizálása elsősorban a betegek tünetein alapszik és igen szubjektív. Vizsgálatunk célja az volt, hogy a cervicovaginalis lavage cink szintjének meghatározásával egy új, objektív lehetőséget teremtsünk a hüvelyi atrófia kimutatására. Módszerek: Beválogatási kritérium a hüvelyszárazság volt. A pácienseknél nőgyógyászati vizsgálatot végeztünk, hüvelyfali citológiai vizsgálat, majd standardizált módon cervicovaginális lavage (CVL) történt. A lavage során gyűjtött folyadék cinktartalmát vizsgáltuk. Meghatároztuk a vaginal health index-t (VHI), és a vizuális analóg skálát (VAS) a páciensek hüvelyi tünetei (égő vagy viszkető érzés, hüvelyi fájdalom, dyspareunia, szárazság és dysuria) alapján. Eredmények: száz beteg vett részt a vizsgálatban. 82 beteg volt menopauzában. Az átlagos VHI 15 ± 6 volt, míg a teljes VAS pontszám 14 ± 14. Szignifikáns különbségeket találtunk a CVL cink szintje és az életkor között, a menopauzás státusz, a hüvelyszárazság jelenléte és a hüvelyi atrofia között. A korrelációs elemzés során mérsékelt pozitivitást találtunk a vaginal maturation value (VMV) és a CVL cink szintjei között (r = 0,455, p-érték <0,01). Az összes szignifikáns tényezőt is magában foglaló többváltozós regressziós modellben azonban csak a hüvelyi atrófia maradt szignifikáns. Következtetés: szignifikáns összefüggést találtunk a hüvelyi atrófia (VMV <50) és a CVL cink szintje között. A CVL cink-szintje a hüvelyi atrófia egy lehetséges új markere, de eredményeink megerősítésére további vizsgálatok szükségesek.
 • TételSzabadon hozzáférhető
  Rosszindulatú daganatok és szív–érrendszeri betegségek standardizált halálozási arányszámai Magyarország öt bortermelés szempontjából különböző területén 2000-2010 között
  (Debreceni Egyetem, 2021-02) Nagy, János
  Rosszindulatú daganatok és szív–érrendszeri betegségek standardizált halálozási arányszámai Magyarország öt bortermelés szempontjából különböző területén 2000-2010 között
 • TételSzabadon hozzáférhető
  Humán spermiumok megtermékenyítő képességének új vizsgálati - és kezelési lehetőségei
  Szűcs, Miklós
  A klasszikus spermatológiai vizsgálat gyors, költséghatékony, de számos mai eljáráshoz nem ad lényegi információt, a funkcionális tesztek pedig főleg az in vitro megtermékenyítés szempontjából vizsgálják a megtermékenyítő képességet. Mivel a spermiumsűrűségre szükség van a kezelési stratégiákhoz, és a motilitás befolyásolja a HA-kötési kapacitást, azt feltételezzük, hogy a mindennapi andrológiai gyakorlatban a HBA-eredmény egyszerűen önmagában, a spermiumsűrűség és a progresszíven mozgó spermiumok arányának ismerete nélkül nem biztosít elégséges információt a férfiak fertilitásának megítéléséhez. Az eddig használt paramétereket (spermiumsűrűség, motilitás, morfológia) és a HBA® teszt eredményeit kombinálva gyakorlati szempontból hasznosnak találtuk, hogy ezeket az adatokat egy mutatóba rendezzük össze. Ezt a mutatót HB-MaSC-nek (Hyaluronan Bound Matured Sperm Count, hialuronánhoz kötődő érett spermiumok száma) nevezzük, amely az egy ml ondóban található spermiumok számának, a progresszíven mozgó spermiumok százalékos arányának és a hyaluronsavhoz kötődő, mozgó spermiumok percentilisének szorzatát adja meg. Eredményeink alapján meg vagyunk győződve arról, hogy a HBA-analízis és az abból származtatott mutató (HB-MaSC) egy objektív, standardizálható teszt, amely a megtermékenyítő-képesség egy jobb megközelítését nyújtja, mivel tükrözi a mozgó spermiumok arányát is. Úgy gondoljuk, ez a továbbfejlesztett paraméter az, ami megadja a funkcionáló, érett spermiumoknak az ondómintában lévő valódi számát, emiatt ennek az indexnek a bevezetését javasoljuk a mindennapi andrológiai gyakorlatban is. Mivel ez az új index jó korrelációt mutat a spermiumokat ért károsító tényezőkkel is, javasoljuk ezen index alkalmazását az andrológiai kutatások során is. A taurint, magnéziumot, karnitint, arginint, C-vitamint, E-vitamint, Q10-koenzimet, cinket, béta-karotint, B6-vitamint, folsavat, szelént, B12-vitamint és D3-vitamint tartalmazó komplex étrend-kiegészítők alkalmazása előnyös lehet a férfiak infertilitásának kezelésében. A vonatkozó irodalom többségének megfelelően azt tapasztaltuk, hogy a spermiumok száma és a sikeres megtermékenyítés képessége szignifikáns javulást mutatott a komplex kiegészítő terápiának köszönhetően, emiatt indokolt esetben azok alkalmazását javasoljuk az andrológiai gyakorlatban. Conventional spermatological examinations are cost-effective and quick to perform, but do not provide substantial information for many of today's procedures, while functional tests examine fertility primarily from the perspective of in vitro fertilization. As sperm density is required for treatment strategies and motility affects HA binding capacity, we assume that in everyday andrological practice, the HBA score alone—without knowledge of sperm density and the proportion of progressively moving spermatozoa—does not provide sufficient information to assess male fertility. We found it practically useful to organize the data from the parameters already in use (sperm density, motility, morphology) and the results of the HBA® test into one index. We call this index HB-MaSC (Hyaluronan Bound Matured Sperm Count), which stands for the product of the number of spermatozoa in 1 ml semen, the percentage of progressively motile sperm and the percentile of moving spermatozoa binding to hyaluronic acid. Based on our results, we are convinced that HBA analysis and the index derived from it (HB-MaSC) is an objective, standardisable test that provides a better approach to fertility potential, as it also reflects the proportion of motile sperm. We believe that this improved parameter is the one that provides the true number of functioning, matured spermatozoa in one ml semen sample, therefore, we recommend the introduction of this index in everyday andrological practice. As this new index also shows a good correlation with sperm-damaging factors, we recommend the use of this index in andrological research as well. Complex dietary supplements containing taurine, magnesium, carnitine, arginine, vitamin C, vitamin E, coenzyme Q10, zinc, beta-carotene, vitamin B6, folic acid, selenium, vitamin B12 and vitamin D3 may be beneficial in the treatment of male infertility. In line with the majority of relevant literature, we have found that sperm count and the ability of successful fertilization showed significant improvement due to the complex supplement therapy, therefore—where appropriate—we recommend their use in andrological practice.
 • TételSzabadon hozzáférhető
  Humán spermiumok megtermékenyítő képességének új vizsgálati - és kezelési lehetőségei
  Szűcs, Miklós
  A klasszikus spermatológiai vizsgálat gyors, költséghatékony, de számos mai eljáráshoz nem ad lényegi információt, a funkcionális tesztek pedig főleg az in vitro megtermékenyítés szempontjából vizsgálják a megtermékenyítő képességet. Mivel a spermiumsűrűségre szükség van a kezelési stratégiákhoz, és a motilitás befolyásolja a HA-kötési kapacitást, azt feltételezzük, hogy a mindennapi andrológiai gyakorlatban a HBA-eredmény egyszerűen önmagában, a spermiumsűrűség és a progresszíven mozgó spermiumok arányának ismerete nélkül nem biztosít elégséges információt a férfiak fertilitásának megítéléséhez. Az eddig használt paramétereket (spermiumsűrűség, motilitás, morfológia) és a HBA® teszt eredményeit kombinálva gyakorlati szempontból hasznosnak találtuk, hogy ezeket az adatokat egy mutatóba rendezzük össze. Ezt a mutatót HB-MaSC-nek (Hyaluronan Bound Matured Sperm Count, hialuronánhoz kötődő érett spermiumok száma) nevezzük, amely az egy ml ondóban található spermiumok számának, a progresszíven mozgó spermiumok százalékos arányának és a hyaluronsavhoz kötődő, mozgó spermiumok percentilisének szorzatát adja meg. Eredményeink alapján meg vagyunk győződve arról, hogy a HBA-analízis és az abból származtatott mutató (HB-MaSC) egy objektív, standardizálható teszt, amely a megtermékenyítő-képesség egy jobb megközelítését nyújtja, mivel tükrözi a mozgó spermiumok arányát is. Úgy gondoljuk, ez a továbbfejlesztett paraméter az, ami megadja a funkcionáló, érett spermiumoknak az ondómintában lévő valódi számát, emiatt ennek az indexnek a bevezetését javasoljuk a mindennapi andrológiai gyakorlatban is. Mivel ez az új index jó korrelációt mutat a spermiumokat ért károsító tényezőkkel is, javasoljuk ezen index alkalmazását az andrológiai kutatások során is. A taurint, magnéziumot, karnitint, arginint, C-vitamint, E-vitamint, Q10-koenzimet, cinket, béta-karotint, B6-vitamint, folsavat, szelént, B12-vitamint és D3-vitamint tartalmazó komplex étrend-kiegészítők alkalmazása előnyös lehet a férfiak infertilitásának kezelésében. A vonatkozó irodalom többségének megfelelően azt tapasztaltuk, hogy a spermiumok száma és a sikeres megtermékenyítés képessége szignifikáns javulást mutatott a komplex kiegészítő terápiának köszönhetően, emiatt indokolt esetben azok alkalmazását javasoljuk az andrológiai gyakorlatban.
 • TételSzabadon hozzáférhető
  A hemoxigenáz-1 természetes eredetű induktorainak hatása időskori demencia és Zucker Diabetic Fatty (ZDF) patkánymodellekben
  (2019) Kurucz, Andrea
  Az Alzheimer-típusú demencia és a 2-es típusú cukorbetegség olyan társadalmilag fontos kórállapotok, melyek patológiájában nagy szerepet játszik az oxidatív stressz. Kutatásainkban a nagy jelentőségű antioxidáns rendszer, a HO-1 rendszer működését analizáltuk ebben a két betegségben. Egyrészt a meggymag-kivonat (SCSE) glükózszintre, valamint retinafunkcióra gyakorolt hatását vizsgáltuk ZDF patkánymodellben ischaemia/reperfusios körülmények között vagy anélkül, másrészt a rendszeres fizikai aktivitás befolyását az Alzheimer-típusú demencia kognitív és neuropathológiai eltéréseire. Eredményeink azt sugallják, hogy a SCSE retinoprotektív, valamint szignifikáns mértékben csökkentette a T2DM állatok orális cukorterhelés utáni plazma glükóz szintjét. A HO-1 szintje a T2DM állatokban emelkedett, és ez az emelkedés fokozódott a SCSE-vel történő kezelés során, mely alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az enzimnek szerepe lehet a SCSE retina-védő és glükózszint-csökkentő hatásának közvetítésében mind az I/R nélküli állapotban, mind pedig I/R-s körülmények között. A kísérletek második részének eredményei alapján kimondható, hogy a rendszeres fizikai aktivitás javította az idős állatok kognitív képességeit, illetve csökkentette az idős, futó állatok agyában felhalmozódó amyloid-β mennyiségét. Szövettani vizsgálatokkal csökkent mértékű strukturális elváltozásokat, illetve a redukált mértékű amyloid angiopathiát tudtuk igazolni. Fokozott HO-1 aktivitást mértünk az állatok hippocampusában és frontalis cortexében, ami arra utal, hogy a rendszeres testmozgás, a neurodegenerációt javító hatását az antioxidáns tulajdonságú HO-1 enzim aktivitásának fokozása révén éri el. Kutatásunk eredményei azt sugallják, hogy a hemoxigenáz-1 enzim természetes eredetű (pl.: növényi hatóanyagok és rendszeres fizikai aktivitás) aktivációjának szerepe lehet az életkorral és életmóddal összefüggő betegségek enyhítésében.