Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola
(vezető: Dr. Szilvássy Zoltán)

Doktori programok:

 • Táplálkozástudományi doktori program
  (programvezető: Dr. Szilvássy Zoltán)
 • Élelmiszertudományi doktori program

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 7)
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  A menopauzális genitourinális szindróma hüvelyfalra gyakorolt hatásának vizsgálata és kezelésének lehetőségei
  Pákozdy, Krisztina Lili
  A menopauzális genitourinális szindróma (genitourinary syndrome of menopause – GSM) vagy korábbi megnevezésén vulvovaginális atrófia (vulvovaginal atrophy – VVA) magába foglalja a szeméremtest, a hüvely és a húgycső összes rendellenességét és az ebből következő tüneteket, melyek a keringő ösztrogének és más szex szteroid hormonok szintjének csökkenése következtében jelentkeznek. A GSM/VVA nagymértékben befolyásolja a nők életminőségét és szexuális funkcióit, melynek gyakorisága a menopauza után 40-57%. Ezidáig nem fejlesztettek ki olyan ultrahang alapú képalkotó módszert, mely képes megjeleníteni a hüvelyi atrófiát. A disszertációban összefoglalt egyik tanulmányunk a hüvelyi deformációs elasztográfia lehetséges felhasználási területeire fókuszál VVA-ban szenvedő nők esetén. Prospektív kohorsz klinikai vizsgálatunkban azt az eredményt kaptuk, hogy az elasztográfiás index (EI), melyet azon vizsgált kilenc régió átlagos színértéke határoz meg, ahol a hüvelyfalak elasztográfiás paramétereit mértük, szignifikánsan alacsonyabb volt a nem atrófiás csoportban, az atrófiás csoporthoz képest. Erős negatív korrelációt találtunk az EI és a hüvelyi atrófia között, azonban többszörös regressziós modellt használva csak az atrófia maradt statisztikailag szignifikáns az EI predikciója szempontjából. Összefoglalva, hüvelyi atrófiában szenvedő nők esetén a hüvely elaszticitása szignifikánsan csökkent az EI meghatározása alapján. Eredményeink arra utalnak, hogy a deformációs elasztográfia felhasználási területe kiterjedhet a hüvelyi atrófia diagnosztizálására is. Munkacsoportunk vizsgálatai felölelik a GSM/VVA egyes kezelési modalitásait is. A közelmúltban számos publikáció számolt be vulvovaginális atrófia esetén a hüvely nyálkahártyájára jótékonyan ható hüvelyi lézer-kezelés kedvező hatásáról. Kidolgoztunk egy pilot-vizsgálatot, melynek célja a cervicovaginális lavage (CVL) cink- és rézszintjének vizsgálata volt frakcionált CO2-lézer-kezelést követően. Míg a cervicovaginális lavage réz szintje nem különbözött az egyes lézer-kezelések után, a cinkszintek szignifikánsan magasabbak voltak már a második kezelés után is. A cink szintek erőteljesebb változásai arra engednek következtetni, hogy a cink erősebb szerepet játszhat a szöveti remodellingben, mely a lézer-kezelés során megfigyelhető. A jövőben további vizsgálatok szükségesek a cink hüvelyfalat érintő szöveti remodellingben betöltött szerepét illetően.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Cink szupplementáció és a hüvelyi állapot összefüggéseinek vizsgálata
  Damjanovich, Péter
  A menopausális genitourinális szindróma (GSM) részeként jelentkező vulvovaginális atrófia diagnosztizálása elsősorban a betegek tünetein alapszik és igen szubjektív. Vizsgálatunk célja az volt, hogy a cervicovaginalis lavage cink szintjének meghatározásával egy új, objektív lehetőséget teremtsünk a hüvelyi atrófia kimutatására. Módszerek: Beválogatási kritérium a hüvelyszárazság volt. A pácienseknél nőgyógyászati vizsgálatot végeztünk, hüvelyfali citológiai vizsgálat, majd standardizált módon cervicovaginális lavage (CVL) történt. A lavage során gyűjtött folyadék cinktartalmát vizsgáltuk. Meghatároztuk a vaginal health index-t (VHI), és a vizuális analóg skálát (VAS) a páciensek hüvelyi tünetei (égő vagy viszkető érzés, hüvelyi fájdalom, dyspareunia, szárazság és dysuria) alapján. Eredmények: száz beteg vett részt a vizsgálatban. 82 beteg volt menopauzában. Az átlagos VHI 15 ± 6 volt, míg a teljes VAS pontszám 14 ± 14. Szignifikáns különbségeket találtunk a CVL cink szintje és az életkor között, a menopauzás státusz, a hüvelyszárazság jelenléte és a hüvelyi atrofia között. A korrelációs elemzés során mérsékelt pozitivitást találtunk a vaginal maturation value (VMV) és a CVL cink szintjei között (r = 0,455, p-érték <0,01). Az összes szignifikáns tényezőt is magában foglaló többváltozós regressziós modellben azonban csak a hüvelyi atrófia maradt szignifikáns. Következtetés: szignifikáns összefüggést találtunk a hüvelyi atrófia (VMV <50) és a CVL cink szintje között. A CVL cink-szintje a hüvelyi atrófia egy lehetséges új markere, de eredményeink megerősítésére további vizsgálatok szükségesek.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Rosszindulatú daganatok és szív–érrendszeri betegségek standardizált halálozási arányszámai Magyarország öt bortermelés szempontjából különböző területén 2000-2010 között
  (Debreceni Egyetem, 2021-02) Nagy, János
  Rosszindulatú daganatok és szív–érrendszeri betegségek standardizált halálozási arányszámai Magyarország öt bortermelés szempontjából különböző területén 2000-2010 között
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Humán spermiumok megtermékenyítő képességének új vizsgálati - és kezelési lehetőségei
  Szűcs, Miklós
  A klasszikus spermatológiai vizsgálat gyors, költséghatékony, de számos mai eljáráshoz nem ad lényegi információt, a funkcionális tesztek pedig főleg az in vitro megtermékenyítés szempontjából vizsgálják a megtermékenyítő képességet. Mivel a spermiumsűrűségre szükség van a kezelési stratégiákhoz, és a motilitás befolyásolja a HA-kötési kapacitást, azt feltételezzük, hogy a mindennapi andrológiai gyakorlatban a HBA-eredmény egyszerűen önmagában, a spermiumsűrűség és a progresszíven mozgó spermiumok arányának ismerete nélkül nem biztosít elégséges információt a férfiak fertilitásának megítéléséhez. Az eddig használt paramétereket (spermiumsűrűség, motilitás, morfológia) és a HBA® teszt eredményeit kombinálva gyakorlati szempontból hasznosnak találtuk, hogy ezeket az adatokat egy mutatóba rendezzük össze. Ezt a mutatót HB-MaSC-nek (Hyaluronan Bound Matured Sperm Count, hialuronánhoz kötődő érett spermiumok száma) nevezzük, amely az egy ml ondóban található spermiumok számának, a progresszíven mozgó spermiumok százalékos arányának és a hyaluronsavhoz kötődő, mozgó spermiumok percentilisének szorzatát adja meg. Eredményeink alapján meg vagyunk győződve arról, hogy a HBA-analízis és az abból származtatott mutató (HB-MaSC) egy objektív, standardizálható teszt, amely a megtermékenyítő-képesség egy jobb megközelítését nyújtja, mivel tükrözi a mozgó spermiumok arányát is. Úgy gondoljuk, ez a továbbfejlesztett paraméter az, ami megadja a funkcionáló, érett spermiumoknak az ondómintában lévő valódi számát, emiatt ennek az indexnek a bevezetését javasoljuk a mindennapi andrológiai gyakorlatban is. Mivel ez az új index jó korrelációt mutat a spermiumokat ért károsító tényezőkkel is, javasoljuk ezen index alkalmazását az andrológiai kutatások során is. A taurint, magnéziumot, karnitint, arginint, C-vitamint, E-vitamint, Q10-koenzimet, cinket, béta-karotint, B6-vitamint, folsavat, szelént, B12-vitamint és D3-vitamint tartalmazó komplex étrend-kiegészítők alkalmazása előnyös lehet a férfiak infertilitásának kezelésében. A vonatkozó irodalom többségének megfelelően azt tapasztaltuk, hogy a spermiumok száma és a sikeres megtermékenyítés képessége szignifikáns javulást mutatott a komplex kiegészítő terápiának köszönhetően, emiatt indokolt esetben azok alkalmazását javasoljuk az andrológiai gyakorlatban. Conventional spermatological examinations are cost-effective and quick to perform, but do not provide substantial information for many of today's procedures, while functional tests examine fertility primarily from the perspective of in vitro fertilization. As sperm density is required for treatment strategies and motility affects HA binding capacity, we assume that in everyday andrological practice, the HBA score alone—without knowledge of sperm density and the proportion of progressively moving spermatozoa—does not provide sufficient information to assess male fertility. We found it practically useful to organize the data from the parameters already in use (sperm density, motility, morphology) and the results of the HBA® test into one index. We call this index HB-MaSC (Hyaluronan Bound Matured Sperm Count), which stands for the product of the number of spermatozoa in 1 ml semen, the percentage of progressively motile sperm and the percentile of moving spermatozoa binding to hyaluronic acid. Based on our results, we are convinced that HBA analysis and the index derived from it (HB-MaSC) is an objective, standardisable test that provides a better approach to fertility potential, as it also reflects the proportion of motile sperm. We believe that this improved parameter is the one that provides the true number of functioning, matured spermatozoa in one ml semen sample, therefore, we recommend the introduction of this index in everyday andrological practice. As this new index also shows a good correlation with sperm-damaging factors, we recommend the use of this index in andrological research as well. Complex dietary supplements containing taurine, magnesium, carnitine, arginine, vitamin C, vitamin E, coenzyme Q10, zinc, beta-carotene, vitamin B6, folic acid, selenium, vitamin B12 and vitamin D3 may be beneficial in the treatment of male infertility. In line with the majority of relevant literature, we have found that sperm count and the ability of successful fertilization showed significant improvement due to the complex supplement therapy, therefore—where appropriate—we recommend their use in andrological practice.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Humán spermiumok megtermékenyítő képességének új vizsgálati - és kezelési lehetőségei
  Szűcs, Miklós
  A klasszikus spermatológiai vizsgálat gyors, költséghatékony, de számos mai eljáráshoz nem ad lényegi információt, a funkcionális tesztek pedig főleg az in vitro megtermékenyítés szempontjából vizsgálják a megtermékenyítő képességet. Mivel a spermiumsűrűségre szükség van a kezelési stratégiákhoz, és a motilitás befolyásolja a HA-kötési kapacitást, azt feltételezzük, hogy a mindennapi andrológiai gyakorlatban a HBA-eredmény egyszerűen önmagában, a spermiumsűrűség és a progresszíven mozgó spermiumok arányának ismerete nélkül nem biztosít elégséges információt a férfiak fertilitásának megítéléséhez. Az eddig használt paramétereket (spermiumsűrűség, motilitás, morfológia) és a HBA® teszt eredményeit kombinálva gyakorlati szempontból hasznosnak találtuk, hogy ezeket az adatokat egy mutatóba rendezzük össze. Ezt a mutatót HB-MaSC-nek (Hyaluronan Bound Matured Sperm Count, hialuronánhoz kötődő érett spermiumok száma) nevezzük, amely az egy ml ondóban található spermiumok számának, a progresszíven mozgó spermiumok százalékos arányának és a hyaluronsavhoz kötődő, mozgó spermiumok percentilisének szorzatát adja meg. Eredményeink alapján meg vagyunk győződve arról, hogy a HBA-analízis és az abból származtatott mutató (HB-MaSC) egy objektív, standardizálható teszt, amely a megtermékenyítő-képesség egy jobb megközelítését nyújtja, mivel tükrözi a mozgó spermiumok arányát is. Úgy gondoljuk, ez a továbbfejlesztett paraméter az, ami megadja a funkcionáló, érett spermiumoknak az ondómintában lévő valódi számát, emiatt ennek az indexnek a bevezetését javasoljuk a mindennapi andrológiai gyakorlatban is. Mivel ez az új index jó korrelációt mutat a spermiumokat ért károsító tényezőkkel is, javasoljuk ezen index alkalmazását az andrológiai kutatások során is. A taurint, magnéziumot, karnitint, arginint, C-vitamint, E-vitamint, Q10-koenzimet, cinket, béta-karotint, B6-vitamint, folsavat, szelént, B12-vitamint és D3-vitamint tartalmazó komplex étrend-kiegészítők alkalmazása előnyös lehet a férfiak infertilitásának kezelésében. A vonatkozó irodalom többségének megfelelően azt tapasztaltuk, hogy a spermiumok száma és a sikeres megtermékenyítés képessége szignifikáns javulást mutatott a komplex kiegészítő terápiának köszönhetően, emiatt indokolt esetben azok alkalmazását javasoljuk az andrológiai gyakorlatban.