Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Tételek száma: 165

 

Természettudományi Kar

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Páles Zsolt)

D61

Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács

Doktori programok:

 • Didaktika - szakmódszertan
  (programvezető: Dr. Maksa Gyula)
 • Differenciálgeometria és alkalmazásai
  (programvezető: Dr. Tamássy Lajos)
 • Diofantikus és konstruktív számelmélet
  (programvezető: Dr. Győry Kálmán)
 • Explicit módszerek az algebrai számelméletben
  (programvezető: Dr. Gaál István)
 • Funkcionálanalízis
  (programvezető: Dr. Gát György)
 • Gyűrűelmélet: csoportalgebrák és egységcsoportok
  (programvezető: Dr. Pintér Ákos)
 • Matematikai analízis, függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
  (programvezető: Dr. Páles Zsolt)
 • Számítástudomány és alkalmazásai
  (programvezető: Dr. Hajdu Lajos)
 • Valószínűségelmélet, matematikai statisztika és alkalmazott matematika
  (programvezető: Dr. Bérczes Attila)

Legújabb feltöltések

 • Glavosits, Tamás
  A disszertáció témája rendezett algebrai struktúrákon, illetve ezek részhalmazain értelmezett függvények és relációk vizsgálata. A dolgozat két részből áll. Az első rész az 1.-9. fejezeteket foglalja magába és függvényegyenletek ...
 • Lukácsné Porvázsnyik, Bettina Lívia
  Ezen disszertációban egy N csúcs interakcióján alapuló általános gráffejlődési mechanizmust definiálunk és a folyamat eredményeként létrejövő véletlen gráf modellt tanulmányozzuk. Célunk a modellt jellemző mennyiségek ...
 • Milkovszki, Tamás
  A projektív metrizálhatósági vizsgálatok célja az olyan közönséges másodrendű differenciálegyenlet-⁠rendszerek leírása, melyek geodetikusai, mint ponthalmazok, megegyeznek egy Finsler- vagy Riemann-sokaság geodetikusaiva ...
 • Piros, Attila
  Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) és más analitikus-szintetikus osztályozási rendszerek számos lehetőséget nyújtanak az összetett, komplex és agglomerált tárgykörök kifejezésére szintaktikai relációk használatával. ...
 • Szikszai, Márton
  Jelen dolgozatban egy gyakran Pillainak tulajdonított klasszikus számelméleti problémát tanulmányoztunk, melyet a következőképpen lehet megfogalmazni. Igaz-e, hogy bármely legalább 2 egymást követő egész szám között létezik ...

Többet