University of Debrecen Electronic Archive

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Number of items: 168

 

Természettudományi Kar

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Páles Zsolt)

D61

Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács

Doktori programok:

 • Didaktika - szakmódszertan
  (programvezető: Dr. Maksa Gyula)
 • Differenciálgeometria és alkalmazásai
  (programvezető: Dr. Tamássy Lajos)
 • Diofantikus és konstruktív számelmélet
  (programvezető: Dr. Győry Kálmán)
 • Explicit módszerek az algebrai számelméletben
  (programvezető: Dr. Gaál István)
 • Funkcionálanalízis
  (programvezető: Dr. Gát György)
 • Gyűrűelmélet: csoportalgebrák és egységcsoportok
  (programvezető: Dr. Pintér Ákos)
 • Matematikai analízis, függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
  (programvezető: Dr. Páles Zsolt)
 • Számítástudomány és alkalmazásai
  (programvezető: Dr. Hajdu Lajos)
 • Valószínűségelmélet, matematikai statisztika és alkalmazott matematika
  (programvezető: Dr. Bérczes Attila)

Recent Submissions

 • Bertók, Csanád
  Disszertációmban egyrészt exponenciális Diofantikus egyenletek megoldásainak meghatározásával foglalkozom, másrészt egészeket, illetve algebrai számokat érintő reprezentációs problémákat vizsgálok. Bemutatásra kerül egy ...
 • Alabdulsada, Layth Muhsin Habeeb
  A disszertáció két fő részből áll. Az első rész célja, hogy tisztázzuk, mi a kapcsolat a nem-pozitív görbületi fogalmak között, különösen a Hilbert metrika esetében. A második rész – a ráfordított kutatási idő, és az elért ...
 • Nagy, Noémi
  A disszertációban olyan függvények vizsgálataival foglalkozunk, amelyek bizonyos megengedett hibával teljesítik a konvexitási egyenlőtlenséget a súlyokra vonatkozó megszorítások mellett (például közelítő Jensen-konvexitás, ...
 • Glavosits, Tamás
  A disszertáció témája rendezett algebrai struktúrákon, illetve ezek részhalmazain értelmezett függvények és relációk vizsgálata. A dolgozat két részből áll. Az első rész az 1.-9. fejezeteket foglalja magába és függvényegyenletek ...
 • Lukácsné Porvázsnyik, Bettina Lívia
  Ezen disszertációban egy N csúcs interakcióján alapuló általános gráffejlődési mechanizmust definiálunk és a folyamat eredményeként létrejövő véletlen gráf modellt tanulmányozzuk. Célunk a modellt jellemző mennyiségek ...

View more