University of Debrecen Electronic Archive

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Number of items: 171

 

Természettudományi Kar

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Páles Zsolt)

D61

Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács

Doktori programok:

 • Didaktika - szakmódszertan
  (programvezető: Dr. Maksa Gyula)
 • Differenciálgeometria és alkalmazásai
  (programvezető: Dr. Tamássy Lajos)
 • Diofantikus és konstruktív számelmélet
  (programvezető: Dr. Győry Kálmán)
 • Explicit módszerek az algebrai számelméletben
  (programvezető: Dr. Gaál István)
 • Funkcionálanalízis
  (programvezető: Dr. Gát György)
 • Gyűrűelmélet: csoportalgebrák és egységcsoportok
  (programvezető: Dr. Pintér Ákos)
 • Matematikai analízis, függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
  (programvezető: Dr. Páles Zsolt)
 • Számítástudomány és alkalmazásai
  (programvezető: Dr. Hajdu Lajos)
 • Valószínűségelmélet, matematikai statisztika és alkalmazott matematika
  (programvezető: Dr. Bérczes Attila)

Recent Submissions

 • Rakamazi, Richárd
  Magyarországon a tehetséggondozás és versenyeztetés igen komoly múltra tekint vissza, mindkét területen jelentős hagyományokkal rendelkezünk. Az egyik célom az volt, hogy a középiskolai versenyeknek, a diofantikus egyenletek ...
 • Szabó-Gyimesi, Eszter
  A doktori értekezésben Stirling- és Bell-típusú számok különböző általánosításaival foglalkozunk. A 2. fejezetben megmutatjuk, hogy a másodfajú r-Stirling-számok segítségével miként adható meg a kombinatorikus alterek ...
 • Kiss, Tibor
  A disszertáció első része bővített valós értékű függvények általánosított konvexitására vonatkozó Jensen- és Kuhn-típusú eredményekkel foglalkozik. Megvizsgáljuk, hogy, konvexitási tulajdonságok egy adott családjából, ...
 • Bertók, Csanád
  Disszertációmban egyrészt exponenciális Diofantikus egyenletek megoldásainak meghatározásával foglalkozom, másrészt egészeket, illetve algebrai számokat érintő reprezentációs problémákat vizsgálok. Bemutatásra kerül egy ...
 • Alabdulsada, Layth Muhsin Habeeb
  A disszertáció két fő részből áll. Az első rész célja, hogy tisztázzuk, mi a kapcsolat a nem-pozitív görbületi fogalmak között, különösen a Hilbert metrika esetében. A második rész – a ráfordított kutatási idő, és az elért ...

View more