Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok

Tételek száma: 36044

Legújabb feltöltések

 • Ezenwani, Maureen
  This website was designed in order for a customer to make their own choice and preference of the services that they would love to have during their stay in the hotel. Services ranging from the actual room booking, fitness ...
 • Hetényi, Katalin Renáta
  Dolgozatomban a pedagógus hatását vizsgáltam a diákok önértékelésére, életüknek alakulására nézve. A dolgozat két fő részből épült fel. Az első elméleti részében bemutatásra kerültek a nevelési stíluselméletek, a gyermek ...
 • Bodnár, Ádám Levente
  Szakdolgozatom első részében az elsősegélynyújtás oktatásával kapcsolatos szakirodalmak lényegét próbáltam felvázolni. Bemutattam az elsősegélynyújtás történelmét, kitérve a hazánk múltjára. Ismertettem a téma törvényi ...
 • Molnár, István
  A szakdolgozatomban az Active Directory logikai és strukturális felépítését mutattam be első körben. A későbbiekben ismertettem a Windows Server 2012 R2 néhány fontosabb újdonságát. Végül egy gyakorlati példán keresztül ...
 • Mózes, Anita
  Dolgozatomban a DHL Express Magyarország Kft. és a GLS General Logistics Syst. Hungary Kft. kerül összehasonlításra a 2011 és 2015 közötti időszakban. Az összehasonlítás alapjául a vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi ...

Többet