University of Debrecen Electronic Archive

Hallgatói dolgozatok (Magyar Nyelvtudományi Intézet)

Number of items: 130

 
A Magyar Nyelvtudományi Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Recent Submissions

 • Bende, Nikolett Katinka
  Szakdolgozatomban Berettyóújfalu külterületének helyneveit adom közre, amelyek gyűjtését 2022-ben végeztem el. Munkám során élőnyelvi gyűjtést is végeztem az említett településen, amelyben helyi adatközlők álltak ...
 • Szalatyán, Erzsébet
  Dolgozatom célja a magyar családnévrendszer bemutatása a családnevek kiala-kulási folyamatának, nyelvi felépítésének és keletkezéstörténeti körülményeinek figyelembevételével, melynek alapjául KÁZMÉR MIKLÓS Régi magyar ...
 • Vasas, Brigitta
  Dolgozatom témája Biri település helyneveinek névtani elemzése. A dolgozat bevezetésében a helynévgyűjtés rövid történeti áttekintése olvasható. A bevezető után rövid ismertetés következik a jelen gyűjtés történetéről, ...
 • Simon, Adrienn
  A törzsnévi eredetű helynevek c. dolgozat egy történettudományi áttekintéssel indul. A fejezet a szakirodalom alapján összefoglalja a törzsek, a törzsszövetség kialakulását és jellemzőit, illetve a törzsnevek eredeti ...
 • Nyisztor-Tóth, Rebeka
  Dolgozatomban egy viszonylag új kutatási területhez, a szocioonomasztika irányvonalához kívánok csatlakozni. Meglehetősen rövid múltra visszatekintő tudományágról van szó, amely számos új, eddig még nem kutatott kérdéskör ...

View more

 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.