Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok (Magyar Nyelvtudományi Intézet)

Tételek száma: 83

 
A Magyar Nyelvtudományi Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Legújabb feltöltések

 • Incze, Tamara Lívia
  A dolgozatom morfológiai természetű: az -i morfémának a helynevekben megfigyelhető különböző morfológiai szerepköreit vizsgálja. Igyekeztem bemutatni az -i morféma funkcionális sokszínűségét, a helynévképző funkcióját, a ...
 • Udvari, István
  A dolgozatban Csíkszentkirály, egy székelyföldi település külterületi és belterületi helyneveit gyűjtöttem össze a fellelhető történeti adatok alapján, illetve saját élőnyelvi gyűjtésem során.
 • Szémán, Tünde
  Dolgozatom célja egy eddig még nem igazán vizsgált terület feltárása a szlengkutatáson belül. A mai magyar társadalom szlenghez való viszonyát próbálom elemezni az életkor, nemek, iskolázottság és lakóhely szerint. Azt, ...
 • Baráth, Ildikó
  Szakdolgozatomban az idegennyelv-tanulás folyamatának vizsgálatát tűztem ki célul tipikus idegrendszeri fejlődésű és Aspergeri autista gyerekek esetében. A vizsgálódás interdiszciplináris tudományágakon alapul, így szerepet ...
 • Viski, Annamária
  A dolgozat a nemi szerepek megítélésével kapcsolatosan vizsgálható különbözőségek történeti áttekintése után a nemek közötti kommunikációra fókuszál. A szakirodalom által körüljárt nyelvhasználati különbségek tárgyalását ...

Többet