Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Hallgatói dolgozatok (Magyar Nyelvtudományi Intézet)

Tételek száma: 73

 
A Magyar Nyelvtudományi Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Legújabb feltöltések

 • Mészáros, Anna
  A dolgozat azt vizsgálja, hogy a különböző nyelvészeti irányzatok miképpen közelítették meg a nyelv kialakulásának kérdéskörét. Emellett megoldást kínál arra a kérdésre is, hogyan modellezhetjük a nyelv evolúcióját ...
 • Király, Orsolya
  A dolgozat a debreceni teológusok szlengjét vizsgálja. A kutatás során megkíséreltem felvázolni azt, hogy van-e különbség a vallásosságot különböző módon megélő emberek nyelvi magatartásában, illetve választ kerestem arra ...
 • Ferenczi, Kamilla
  Dolgozatomban egy széleskörű áttekintésre teszek kísérletet: eleinte a feminizmus kialakulását tárgyalom általánosan, amely jó alapot ad fő témám, a finnországi feminizmus társadalmi, ideológiai hátterének vizsgálatához, ...
 • Szücs, Angelika
  Dolgozatom tárgyaként Risto Isomäki Elsodort világok c. regényét vetem vizsgálat alá. Célom a regény fordítási megoldásainak és esetleges problémáinak a bemutatása, amit az említett mű eredeti és magyar nyelven történő ...
 • Zakkar, Klaudia
  Dolgozatomban a debreceni utcaneveket mutatom be történeti és névtani vizsgálatok során. A neveket az első hivatalos utcanév megjelenésétől egészen napjainkig vizsgáltam. Az utcanevek történetét névadási korszakokra ...

Többet