University of Debrecen Electronic Archive

Nyelvtudományok Doktori Iskola

Number of items: 100

 

Bölcsészettudományi Kar

Nyelvtudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Tóth Valéria)

Bölcsészettudományi doktori tanács

D49

Doktori programok:

 • Általános és alkalmazott nyelvészet
  (programvezető: Dr. Kertész András)
 • Magyar és finnugor nyelvészet
  (programvezető: Dr. Hoffmann István)

Recent Submissions

 • Mészárosné Nagy, Katalin
  A helynevek ismeretének és használatának tanulmányozására a magyar névtudományban egy viszonylag új tudományszak, a helynév-szociológia alakult ki. Szocioonomasztikai témájú dolgozatom középpontjában a helynévismeret és ...
 • Varga, Zsuzsa
  Értekezésem homlokterében romániai magyar települések, elsősorban a Szatmár megyei Kisbábony és a Bihar megyei Szalárd helynevei állnak. Ezekhez – névszociológiai alapállásból – a helynevek és az azokat használó közösségek, ...
 • Szekrényes, István
  Az értekezés abból a feltételezésből indul ki, hogy beszéd prozódiai jelenségei, egy társas interakció zenei vetületeként, a verbális tartalom hiányában is informatívak lehetnek a társalgások makrostruktúráját és egyéb ...
 • Havasiné Kovács, Helga
  A dolgozatban a középkori helynevek egy speciális körét, a középkori várnevek csoportját járom körül nyelvi és névtani szempontból a történészi vélekedések figyelembevételével. Az első fejezetben a várnevek kapcsán eddig ...
 • Katona, Csilla
  Dolgozatomban a szavak és nevek hangszerkezetét módosító hangtörténeti változásokat vizsgáltam úgy mint a kétnyíltszótagos tendenciát, a hangátvetést, a tővégi magánhangzók eltűnését és az inetimologikus magán- és mássalhangzók ...

View more

 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.