Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Irodalomtudományok doktori iskola

Tételek száma: 128

 

Bölcsészettudományi Kar

Irodalomtudományok doktori iskola
(vezető: Dr. Debreczeni Attila)

Bölcsészettudományi doktori tanács

D47

tudományág:
-irodalom- és kultúratudományok

Doktori programok:

 • Magyar és összehasonlító irodalomtudomány
  (programvezető: Dr. Imre Mihály)
 • Angol és észak-amerikai irodalomtudomány
  (programvezető: Dr. Bényei Tamás)

Legújabb feltöltések

 • Veres, Ottilia
  Doktori értekezésem az interszubjektivitás témáját vizsgálja J. M. Coetzee kortárs dél-afrikai író korai regényeiben (Alkonyvidék, Foe, Barbárokra várva, Michael K élete és kora). Az értekezés—Hegel és Lévinas interszubj ...
 • Kádár, Anett Julianna
  Musicadantesca - Dante költészetének zeneisége Értekezésem célja egy olyan tematikusan felépített, átfogó mű létrehozása volt, mely Dante és a zeneiség kapcsolatát tárgyalja. A téma interdiszciplináris jellegéből adódóan ...
 • Oláh, Róbert
  Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek könyves műveltsége A disszertáció célja, hogy feltárja a hagyományosan az ortodox táborba besorolt 17. századi református lelkészek, Miskolci Csulyak ...
 • Szanyi, Ildikó
  A négynyelvű Svájc német nyelvű területének különleges nyelvi helyzete a kettősnyelvűségben rejlik, amely azt jelenti, hogy két, nyelvészeti szempontból egymással rokon nyelvi variáció áll a beszélők rendelkezésére és ezt ...
 • Móré, Tünde
  Jelen értekezés a 16. században a Wittenbergi Egyetemen tanuló magyarországi diákokhoz köthető szövegtípus, a propemptikon (búcsúztatóvers) vizsgálatát vállalja. A coetus alapításának éve, valamint a matrikula Debrecenbe ...

Többet