University of Debrecen Electronic Archive

Csokonai Könyvtár

Number of items: 61

 

Recent Submissions

 • Luffy, Katalin (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen Debrecen , 2015-12)
  A kötet az Erdélyi Fejedelemség válságának idején keletkezett szövegeket tár az Olvasó elé. A tárgyalásukhoz kiterjesztett történeti keret a lengyelországi katasztrofális következményekkel járó hadjárat előtti évektől az ...
 • Kusper, Judit (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2019-12)
  Hogyan képes megteremteni magát a (pszeudo)modern szubjektum, miként jelenik meg az én az előző századforduló szövegeiben? E kérdésekre igyekszünk választ keresni, s három alkotó, Vajda János, Czóbel Minka és Kosztolányi ...
 • Kecskeméti, Gábor; Szilágyi, Márton; Debreczeni, Attila; Bodrogi, Ferenc Máté; Czifra, Mariann; Granasztói, Olga; Orbán, László; S. Varga, Pál; Hajdu, Péter; Orosz, Beáta; Labádi, Gergely; Porkoláb, Tibor; Gábori Kovács, József; Steinmacher, Kornélia; Balogh, Piroska; Bátori, Anna; Völgyesi, Orsolya; Biró, Annamária; Csonki, Árpád; Doncsecz, Etelka; Hermann, Zoltán (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sajtó alá rendezése? miféle elméleti és materiális természetű feladványok elé állít a ...
 • Lapis, József (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2014-12)
  Miképp hozza létre, hogyan közvetíti, módosítja, kérdőjelezi meg a költői beszéd a halálról való fogalmainkat? Mi mutatkozik meg a lírai médiumban akkor, amikor úgy véljük, hogy a halálról beszélünk (illetőleg: miért véljük ...
 • Bényei, Péter (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press Debrecen , 2018-12)
  A kötet két nagyobb egységben tárgyalja az elemzésre kerülő Jókai-műveket. Az első rész vizsgálódásai a korpusz emlékezeti munkáját állítják középpontba. Két átfogó szöveginterpretáció (Forradalmi és csataképek; A kőszívű ...

View more

 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.